Đơn vị bảo trợ

MOIT – Bộ Công Thương Việt Nam bộ chính phủ tại Việt Nam chịu trách nhiệm thúc đẩy, thúc đẩy, quản lý, điều tiết, quản lý và tăng trưởng ngành công nghiệp và thương mại.

VCCI – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là tổ chức cấp quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tại Việt Nam. Thúc đẩy quan hệ thương mại và kinh doanh với các doanh nghiệp ở nước ngoài là một trong những chức năng chính của nó.

VINATEX – Tập đoàn Dệt May Việt Nam được thành lập như một sự sáp nhập của tất cả các doanh nghiệp nhà nước thuộc sở hữu nhà nước trong lĩnh vực dệt may. VINATEX đóng vai trò là nhà sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu cũng như là nhà phân phối hàng dệt và may mặc trên cơ sở bán buôn và bán lẻ. Mục tiêu là đa dạng hoá các hoạt động khác nhau, từ đầu tư, sản xuất, cung ứng, tiêu dùng đến thương mại theo Luật Việt Nam.

VITAS  Hiệp hội Dệt May Việt Nam là tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận đại diện cho quyền lợi của tất cả các doanh nghiệp dệt may ở Việt Nam, trong và ngoài nước với Chính phủ Việt Nam và các tổ chức quốc tế. Vai trò quan trọng của VITAS là thúc đẩy các sản phẩm dệt may của Việt Nam trên thị trường thế giới, tư vấn cho chính phủ và các cơ quan liên quan khác, với vai trò đại diện cho toàn ngành để hội nhập thành công vào nền kinh tế quốc tế và đóng vai trò là cầu nối giữa Việt Nam doanh nghiệp dệt may và thế giới bên ngoài.

AGTEK – Hội Dệt may Thêu đan TP. Hồ Chí Minh được thành lập vào năm 1993, có khoảng 170 thành viên ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, chiếm khoảng 20% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam. AGTEK đóng vai trò quan trọng trong ngành may mặc và hàng dệt. Hiệp hội liên tục cung cấp các công nghệ mới và tư vấn về xuất khẩu, nhập khẩu, và hướng dẫn và đào tạo cho các thành viên tham gia.

 

Thời gian triển lãm