Đơn vị bảo trợ

MOIT 越南工贸部 – Bộ Công Thương Việt Nam là cơ quan chính phủ của Việt Nam, có trách nhiệm nâng cao, quảng bá, quản lý, ban hành các quy định và theo dõi tình hình phát triển các ngành công nghiệp và thương mại.

VCCI 越南工商会 – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. 

VINATEX 越南国家纺织制衣集团 – Tập đoàn Dệt May Việt Nam được thành lập như một sự sáp nhập của tất cả các doanh nghiệp nhà nước thuộc sở hữu nhà nước trong lĩnh vực dệt may. VINATEX đóng vai trò là nhà sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu cũng như là nhà phân phối hàng dệt và may mặc trên cơ sở bán buôn và bán lẻ. Mục tiêu là đa dạng hoá các hoạt động khác nhau, từ đầu tư, sản xuất, cung ứng, tiêu dùng đến thương mại theo Luật Việt Nam.

VITAS 越南纺织成衣协会  Hiệp hội Dệt May Việt Nam là tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận đại diện cho quyền lợi của tất cả các doanh nghiệp dệt may ở Việt Nam, trong và ngoài nước với Chính phủ Việt Nam và các tổ chức quốc tế. Vai trò quan trọng của VITAS là thúc đẩy các sản phẩm dệt may của Việt Nam trên thị trường thế giới, tư vấn cho chính phủ và các cơ quan liên quan khác, với vai trò đại diện cho toàn ngành để hội nhập thành công vào nền kinh tế quốc tế và đóng vai trò là cầu nối giữa Việt Nam doanh nghiệp dệt may và thế giới bên ngoài.

AGTEK 胡志明市成纺编织剌锈协会Hội Dệt may Thêu đan TP. Hồ Chí Minh được thành lập vào năm 1993, có khoảng 170 thành viên ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, chiếm khoảng 20% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam. AGTEK đóng vai trò quan trọng trong ngành may mặc và hàng dệt. Hiệp hội liên tục cung cấp các công nghệ mới và tư vấn về xuất khẩu, nhập khẩu, và hướng dẫn và đào tạo cho các thành viên tham gia.

 

Thời gian triển lãm